Romanian Bookmakers sprijină toate demersurile instituționale de reglementare corectă și nediscriminatorie a activității desfășurate de membrii săi care trebuie să aibă aceleași obligații, dar și să se bucure de aceleași drepturi ca toți agenții economici care-și desfășoară activitatea pe teritoriul României.

Romanian Bookmakers este partenerul instituțiilor statului român în evitarea dezvoltării unei piețe negre a pariurilor care nu doar că ar aduce prejudicii imense bugetului de stat, dar ar aduce cu sine și o dezvoltare nedorită și periculoasă a unui șir de infracțiuni conexe care apar întotdeauna în zona pariurilor ilegale.

Romanian Bookmakers dorește de aceea un tratament deschis și transparent din partea instituțiilor abilitate ale statului în așa fel încât clienții să aibă parte de un tratament corect și legal, bugetul statului să poata încasa taxele și impozitele aferente, iar industria să își găseasca locul și dezvoltarea la fel ca în statele europene cu tradiție.

shutterstock_296795324