Mai e puțin și intră în vigoare! V-ați conformat la RGDP?

Categories: Opinii

EU-General-Data-Protection-Regulation-2018Romanian Bookmakers vă poate ajuta, prin consultanții săi pe acest domeniu, să rezolvați în timp util îndeplinirea condițiilor impuse de Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (RGDP).

Mai avem aproximativ o lună pana la aplicarea Regulamentului General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal (RGPD). Acesta este aplicabil oricărei organizații care operează în UE sau, care de oriunde din lume, procesează date cu caracter personal ale cetățenilor UE sau ale cetățenilor non-UE care se află temporar în spațiul UE.

Fiind unul dintre cele mai ardente subiecte ale momentului, Romanian Bookmakers oferă un suport activ operatorilor de jocuri de noroc privind îndeplinirea exigentelor condiții ale GDPR. Astfel, doamna Daniela Matache, un apreciat expert avocat specializat în Protecția Datelor cu Caracter Personal este consultantul Romanian Bookmakers privind implementarea GDPR, prin intermediul nostru oricare operator de profil putând beneficia de expertiza sa și a echipei sale.

Conform expertului nostru, cele mai importante aspecte pe care le aduce GDPR sunt următoarele:

  • Regulamentul cuprinde prevederi care se vor aplica atât jucătorilor, care sunt persoanele fizice ale căror date personale sunt procesate, cât și organizatorul jocurilor de noroc. De asemenea, sunt prevăzute reglementări și pentru persoana imputernicită de operator să proceseze datele cu caracter personal (furnizorul de servicii care procesează date cu caracter personal în numele operatorului).
  • Regulamentul va fi aplicabil atât operatorilor de jocuri de noroc tradiționale, cât și celor care exploatează jocuri de noroc la distanță.
  • În exploatarea de jocuri de noroc la distanță, operatorul colectează date cu caracter personal în procesul de “know your client” și specific manierei de desfășurare a activității acestuia.
  • Operatorii de jocuri de noroc vor trebui să desemneze o persoană responsabilă cu protecția datelor (DPO). Activitatea aplicată modelului de business online „constă în operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal care prin natura, domeniul de aplicare și/sau scopurile lor necesită o monitorizare periodică și sistematică a persoanelor vizate pe scară largă”, decurgând caracterul imperios de numire a unui DPO. Una dintre obligațiile DPO-ului va fi să analizeze și să avizeze proiecte și inițiativele interne ale operatorului. DPO-ul poate fi o persoană din cadrul societății sau un contractor extern.
  • Este recomandabil ca operatorii de jocuri de noroc să dețină un registru privind procesările de date cu caracter personal conform art. 30 (1), (5), indiferent dacă au mai mult sau mai puțin de 250 de angajați. Acesta devine foarte util în situația în care primesc o cerere de auto-excludere care dă naștere unei categorii speciale de date conform. art. 9 alin 1, obligând totodată la efectuarea analizei de impact, conform art. 35 din Regulament.
  • Un alt aspect important care are și caracter de noutate prevăzut în Regulament sunt sancțiunile aplicabile organizațiilor care prelucrează date cu caracter personal. Aceste sancțiuni de două feluri: corective și amenzi administrative. Având în vedere cuantumul ridicat al sancțiunilor, operatorii de jocuri de noroc trebuie să se asigure că îndeplinesc în mod deplin dispozițiile Regulamentului.

“Sigur că a obține conformarea la GDPR presupune un efort operațional, dar apreciez că Regulamentul aduce claritate și siguranță operatorilor de jocuri de noroc, ca entități care procesează date cu caracter personal. În baza noilor dispoziții, aceste companii vor avea în sarcină anumite obligații privind modul cum se prelucrează datele cu caracter personal, cât și de sensibilitatea acestor date”, conchide doamna avocat Daniela Matache.

Invităm operatorii care doresc să beneficieze de expertiza Danielei Matache și a echipei sale să contacteze telefonic sau via e-mail Romanian Bookmakers.

 

Author: rombook_makers