S-au restricționat formele de reclamă și publicitate folosite pe spațiile exterioare ale locațiilor

Categories: Opinii,Standard

Operatorii de jocuri de noroc vor putea afișa în continuare mesaje în spațiile exterioare ale locațiilor, dar fără a mai promova jackpot-uri ori promoții care ar acorda anumite bunuri.

Comisia de buget și finanțe a Camerei Deputaților a modificat, la finele lunii octombrie, Proiectul de Lege 828/2015 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc, transformându-l într-un proiect de aprobare a Ordonanței și dând curs unei serii de propuneri venite din partea autorității de stat din domeniul jocurilor de noroc.

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a întreprins în mod activ demersuri de amendare a proiectului și a propus un pachet de amendamente, trei dintre acestea fiind de real și major impact pentru operatorii de pariuri în cotă fixă.

Cum ONJN a acceptat dialogul pe propunerile mediului privat, setul de amendamente la Pl-x 828 / 2015 a suferit, în final, în sens pozitiv, o serie de ajustări, ca urmare a propunerilor avansate de către Romanian Bookmakers, în colaborare cu alte asociații din domeniu.

Un exemplu ar fi modificarea Art. 15 din OUG 77 / 2009 în sensul precizării faptului că operatorul nu mai poate dobândi o nouă licență doar dacă nu a fost subiectul unei revocări, anulări sau suspendări a licenței ori a întregii activități desfășurate în perioada de un an înaintea demersului de relicențiere. Faptul că Romanian Bookmakers, alături de celelalte asociații implicate în dialogul cu autoritatea, a reușit precizarea că respingerea relicențierii intervine doar dacă a fost dispusă suspendarea întregii activități reprezintă o foarte importantă înlăturare a unei vulnerabilități a operatorului în fața aplicării legii. Astfel, fără a se fi precizat că suspendarea care atrage respingerea cererii de obținere a unei noi licențe trebuie să vizeze întreaga operațiune de organizare de jocuri de noroc putea atrage, de pildă, interpretarea că suspendarea din varii motive a activității fie și într-o singură agenție de pariuri ar fi putut determina și respingerea cererii de dobândire a unei noi licențe.

Astfel, pentru toți operatorii va fi, prin urmare, foarte clar care dintre situațiile care fac subiectul unor măsuri administrative sunt și cele care îi aduc în conjunctura delicată de a nu mai putea obține o nouă licență.

În prezent, cele mai multe dezbateri le generează, însă, modificarea Art. 8 din OUG 77 / 2009, prin introducerea unui nou alineat, (4), enunțat astfel:

(4) Se interzice afişarea in exteriorul locaţiilor de jocuri de noroc a valorilor sau bunurilor acordate prin bonusuri, promoţii sau «jack-pot»-uri reale sau simulate.

Din capul locului trebuie precizat că, în forma intenționată inițial, conducerea ONJN intenționa să restricționeze total mesajele de promovare, avansând comisiilor Camerei Deputaților următoarea formă: „Se interzice afișarea in exteriorul locațiilor de jocuri de noroc  de bonusuri, promoții sau «jack-pot»-uri reale sau simulate.”

Ca urmare a dialogului cu Romanian Bookmakers și alte asociații din domeniu, ONJN a dat, însă, credit atenuării severității unei astfel de prevederi, respectiv aceea ca restricția să vizeze doar valorile bonusurilor sau jack-pot-urilor sau a bunurilor propuse în diversele promoții.

Sunt vehiculate în continuare dileme despre cum trebuie aplicată această prevedere și mai ales până unde poate merge operatorul în construirea mesajelor de promovare pentru a nu risca amenda între 50.000 si 100.000 lei, precum si masura complementară de revocare a licenței de organizator de jocuri de noroc.

Aceste dileme au fost, însă, în mare parte elucidate în cadrul unei ședințe a Consiliului Consultativ de pe lângă ONJN chiar de către conducerea instituției. Mai mult, autoritatea dedicată domeniului jocurilor de noroc va răspunde în curând, prin intermediul portalului web al instituției, eventualelor solicitări de clarificare adresate de operatori prin intermediul organizațiilor profesionale.

Ce puteți și ce nu mai puteți afișa pe exteriorul locației în care organizați jocuri de noroc:

  • Măsurile vizează doar pereții exteriori ai sălii de jocuri/agenției, nu și alte instrumente de promovare în spațiul public. Cele din urmă nu sunt în continuare grevate de aceste restricționări;
  • Nu mai este permisă afișarea valorilor de bonusuri sau jack-pot-uri, dar acestea, ca și concept, pot fi promovate în continuare pe pereții exteriori ai locației
  • Operatorul nu mai poate folosi imagini sau pictograme în promovarea promoțiilor în care se acordă bunuri. Poate însă specifica, textual, bunul oferit în promoție (Exemplu: <Acordăm trei autoturisme marca…> )

 

 

Author: rombook_makers